97 77 81 03

Styret

 
   

Fotballstyre 2016

 

Funksjon

Navn

Leder

Ingunn Amundsen

Nestleder

Dennis Andersen

Økonomi, administrasjon og lagledelse

Lars Jørgen Berglund

Baneansvarlig: treningstider, omberamning, dommer og kiosk

Dennis Andersen

Sportsligansvarlig

Frode Heyerdahl Johansen

 Materialforvalter, ansvarlig anlegget og klubbhus 

Bay Magnar Engebråten

Sponsor og sportslig

Martin Grevstad