97 77 81 03

NIL står for Nordby Idretts Lag eller Når Idrett Lekes

Nordby IL ble stiftet 13. januar 1946, på Liahøy med 38 medlemmer. Laget startet opp med ski og friidrett.

Ganske snart kom både fotball og håndball inn som grupper. Laget var preget av å være et lite idrettslag på

Nordbylandet. Med masse frivillig arbeid og dugnader ble idrettsbanen etablert i 1966/67. Dette ga idrettslaget ny

«fart» og vekst. Vinteren 69/70 startet driften av Stuene.

Klubbhuset ble ferdig i 1976, det fikk virkelig fart i treningsarbeidet, med egne møterom, garderober o.s.v.

Skianlegget i Verkenbakken har også kommet til med både hoppbakke (hoppbakken er i dag revet), slalåmbakke og varmestue.

Svømmehallen i Nordbytun-ungdomskole har betydd mye for svømmegruppa. Vi er også medeiere i lysløypa i

Bollerudåsen.

Nordbyhallen ble åpnet januar 1998 og kunstgressbanen 2005. Idrettslaget arbeider nå med å få oppgradert/renovert klubbhuset.

 

Nordby Idrettslag i dag!

Nordby Idrettslag er et fleridrettslag med fem aktive grupper pr. 1. januar 2012. Vi har seriespillende lag i fotball, håndball,

vannpolo, i tillegg til aktive i turn og Basen, som er idrettsskole og voksentrim. Når forholdene tilsier det har vi skibakke i

Nygårds-åsen hvor vi har tautrekk om vinteren og en liten varmestue. Vi har 800 medlemmer. Nordby Idrettslag er

definert som et breddeidrettslag med formaliserte avtaler med Follo Fotball, Follo Håndball damer og Follo Håndball

herrer i forhold til spillerutvikling fra 16 år og oppover.

 

Nordby IL administrasjon

Administrasjonen i Nordby IL består av styreleder som bemanner kontoret 2 dager i uken. Administrasjonen har ansvaret for driftsoppgaver

som klubben har. Dette gjelder klubbhuset, kafédrift i Nordbyhallen og gymsal Solberg skole.

Administrasjonen skal tilrettelegge for dugnadsaktiviteter utført av medlemmene.

Styreleder leder har også kontakt med kommunen og overliggende idrettsmyndigheter. Styreleder leder har sammen med

hovedstyre ansvaret for at klubbens medlemssystem og regnskap er oppdatert. Administrasjonen har kontor i Nordbyhallen og

åpningstider er tirsdag og fredag 10.00–18.00.

 

Frivillighet i Nordby Idrettslag.

For at Nordby Idrettslag skal kunne tilby sine medlemmer aktivitet som har kvalitet og sunne verdier er vi avhengig av at foreldre og

andre stiller opp for våre barn og unge. Hvis vi skulle betalt alle våre frivillige trenere (50), lagledere (50), foreldrekontakter (50),

styremedlemmer (33), prosjektmedlemmer (3) og utvalgsmedlemmer (15), ville ingen hatt råd til å ha sine barn med og idrettslaget

ville sluttet å eksistere.

En stor takk til alle frivillige, foreldre, søsken, tanter, onkler, besteforeldre og alle andre som stiller opp for

Nordby Idrettslags medlemmer. Vi trenger alltid hjelp til større og mindre prosjekter, så har du

lyst, tid og anledning til å være med, så ta kontakt med oss!