97 77 81 03

KIOSKVAKT

Kiosken skal være åpen når det er kamper på banen. Det vil si at den åpner 30 min før første kamp starter, og stenger 30 min etter siste kamp er ferdig.

Antall kamper og når de avvikles er ikke likt fra uke til uke, så dere må selv sjekke dette for den uken dere har vakt. Vedlagt finner dere en liste over alle kampene på Nordbybanen denne sesongen.

Det ligger en instruks (kan lastes ned her) i kiosken som skal følges på hver vakt. Det er ikke vann i kiosken så det må hentes oppe ved klubbhuset. Oppgjør legges iht instruksen igjen i kassa i egen konvolutt, sammen med oppgjørsskjema.

Vaffelrøre må de som har vakt ta med og her kan det brukes Toro ferdigpose.