97 77 81 03

Idrettsskole

Idrettskolen i Nordby IL er rettet mot barna i 1. trinn.Dette er en kombinasjon av håndball og fotball jevnt fordelt utover året. Barna får tilbud om å delta på diverse cuper i forbindelse med Idrettskolen.

 

Allidrett

Allidretten er et tilbud rettet mot barn under skolepliktig alder.  Vi legger særlig vekt på at barna skal kjenne seg trygge og trives. I tillegg skal de utvikle både sosiale og motoriske evner gjennom lek og forskjellige sportslige aktiviteter som hinderløyper, ball-lek, ski, aking osv.  Trenernes opplegg er tilpasset de enkelte aldersgruppene.

 

Påmelding skjer ved oppmøte, og foresatte bør være til stede første gangen.

Benytt sko med såle som ikke sverter/setter merker på treninger innendørs og ta gjerne med en drikkeflaske med vann til barnet.

Spørsmål kan rettes til: Thor Ringstad på mail: admin@nordbyil.no