97 77 81 03

Foreldrevett og Fair Play

  

FORELDREVETTREGLER

1. Møt frem til kamp og trening - barna ønsker det

2. Gi oppmuntring til alle spillerne under kampen - ikke bare til ditt barn og dine kjente!

3. Oppmuntre i medgang og motgang - ikke gi kritikk (heller ikke til motstanderne)!

4. Respekter lagleders bruk av spillere - ikke forsøk å påvirke han/henne under kampen!

5. Se på dommeren(e) som veileder(e) - ikke kritiser avgjørelser!

6. Stimuler og oppmuntre ditt barn til å delta - ikke press det!

7. Spør om kampen var morsom og spennende - ikke bare om resultatet!

8. Sørg for riktig og fornuftig utstyr - ikke overdriv!

9. Vis respekt for arbeidet klubben gjør - ta initiativ til årlig foreldremøte for å avklare holdninger og ambisjoner!

10. Tenk på at det er ditt barn som spiller håndball - og ikke du!

 

Husk: GOD SPORTSÅND er alles ansvar!

Respekt for dommeren, respekt på banen og respekt i hallen.

Dette er Fair Play-reglene:

  • Du skal respektere treneren, dommeren og spillets regler
  • Du skal vise respekt for laget og lagkameratene dine
  • Du skal vise respekt for alle dine motspillere
  • Du skal ikke være med på mobbing
  • Du skal møte presis til alle avtaler og rydde etter deg i hallen og garderoben
  • Du skal tape og vinne med samme sinn