97 77 81 03

Dugnad:

Dugnad på anlegget:

I april hver vår er det dugnad på fotballanlegget, dette inkluderer klubbhuset, banene og kiosken som skal gjøres klar til sesongstart.

Oppgaver som skal gjøres er: Vask av klubbhuset og vask av kiosken, rake og rydde bane, maling og annet vedlikeholdsarbeid.

Alle lagene stiller med foreldre fra hvert lag og lagleder er ansvarlig for å sikre at det kommer nok foreldre til dugnad!

Dugnad Vårcupen:

I april/mail arrangerer Nordby IL fotballcup. Her får alle lagene som deltar (7-12år) oppgaver som skal gjøres ifm cupen.

Oppgaver som skal gjøres er: Kjøkken, kiosk, parkering, sekreteriat, rigging, speaker, kakebaking, lodd og premier.

Før cupen gjennomføres det et informasjonsmøte med alle lagledere og her blir oppgaver gjennomgått og fordelt.

Lagleder er ansvarlig for å sikre at oppgavene de tildeles blir gjennomført.

Avslutningscup:

I september arrangerer vi avslutningscup hvor 50% av inntektene ifm cupen går til lagkassene til de som er ansvarlig for gjennomføringen.

Lagene som er ansvarlig går hvert år på rundgang